V for Vendetta

I think the movie is the best movie I've ever seen in my life. Maybe
that's the first movie I've seen for such a long time, maybe I'm sick
and tired of the world, maybe I love comics, maybe I need a hero to
change the universe because I'm a coward… But what the hell.. The
movie is awesome!

The movie has much more than it
promises… It has potential… It tells you the present and the
future in a very good way… The message of the movie is frightening,
cause it is very possible, and real…

I hope the people are smart enough to see the messages in this movie…
(I surely hope but I don't think so, for many it will be an
comic/action movie…)

Fresh Gentoo installation tips

In order to be able to su to root with your average user, you need to at this user to the wheel group.

The new GUI installer sucks (it doesn't know how to fail if its emerge fails at any point during to installation…)

Follow this guide to beautify your fonts of your system…

Followed this excellent guide
for Gentoo installation. The only difference was the wireless card
since I had one that works with ipw2200 drivers. To configure your
card, here is what you need.

General Gentoo tip: You should definitely install module-rebuild. It understands which packages need to be recompiled because of the kernel dependency (caused by a recompile of the kernel, etc…). How cool this can be?!

More to come…

Telas

Bekir Coskun: 08 Mart 2006

 

Telaş…

EĞER bu krize “Bir komutan, bir savcı, bir iddianame” gözüyle bakarsanız yanılırsınız.

Bu bir rejim sorunudur.

Okullarda, ders kitaplarında, camilerde, sermaye kesiminde, yerel
yönetimlerde, sokaklardaki afişlerde, içki yasağında, üniversitelerde,
türbanda, kamu kadrolarında, toplumun yaşam biçiminde…

Kısacası dört bir yanda süregelen sinsi karşı devrimin bir başka ucudur bu…

İşin içinde “Paşa” olduğu için önemsendi.

O kadar…

*

Diyelim ki dünyanın gözünde Türkiye’nin kimliğinin “laik cumhuriyet” olmaktan çıkartılıp “ılımlı İslam”a dönüştürülmesi sizce daha mı az sakıncalıydı?

Hukukun üstünlüğü yerine “ulemanın” gösterilmesi rejime karşı daha mı az tuzaktı?

Okul kitaplarında Atatürk resimlerinin çıkartılıp, yerine türbanlı kadınlarla resmini koymak… Milli Eğitim Bakanı’nın emri ile biyoloji kitaplarına “Yaratılış teorisini” monte etmek…

TRT’den medrese yayını yapmak…

İmamları vali-kaymakam kılmak için sinsi ve hileli kararnameler çıkartmak…

Türbandan, dergah eğitimine kadar bir bir dayatma…

Tüm bunlar cumhuriyet rejimi için daha mı az tehlikeydi?.. Rejime karşı daha mı az suçtu ki sesi çıkmadı kimsenin?

Niçin şimdi bu telaş?..

*

Çünkü bu sefer işin içinde “Paşa” olması çok şey anlatıyor.

Eğer sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en tepesindeki sevilen, saygın, Atatürk Türkiyesi’nin bir yürekli kuvvet komutanı orgeneraline gelmişse…

Saldırı; cumhuriyet devrimlerinin sağlam tek güvencesi Ordu’ya kadar ulaşmışsa…

Dinci bu kadar korkusuz ve kararlıysa…

Korktu ağam.

Cumhuriyetin
kazanımları bir bir yok edilirken, yalakalığından, ahmaklığından ya da
çıkarından dolayı sesini çıkartmayanlar, şimdi telaşlandılar.

Açıldı dilleri.

Ondandır bu sesler.

Bu telaş...

Gnome + auto detect your camera.

I liked a lot the feature, Ubuntu detecting automagically my camera
so I thought about implementing it in my new Gentoo system too. But I
had no idea how to do it. It turned out to be very easy in fact.

At first you need gnome installed in your computer. I will not talk about this part here.

You also need the gnome-volume-manager installed. in gentoo you need to type:

emerge gentoo-volume-manager
rc-update add hald default
rc-update add dbus default

Then start the hald, and dbus services.

I like to use gthumb to download my pictures from my camera (Just like default Ubuntu) so I installed gthumb:

emerge gthumb

To setup which program to be run when a camera is plugged in, run:

gnome-volume-properties

and
from the Cameras tab, checkmark “Import digital photographs when
connected” and enter “gthumb –import-photos” to the Command: field.
Click Close.

Update: this step is especially important for PTP compliant cameras, if your camera is recognized as a usb drive, gnome-volume-manager will possibly automount your camera as a drive anyway. 

We
have one more step to go. (And I spent some time to find it out…) add
your user to the group declared in: /etc/hotplug/usb/usbcam (In my case
it was plugdev)

Next time you insert your camera, TADAAAA! you will automagically have the Import Photo dialog appearing:

Good luck!

TinyMCE with FCKEditor`s file manager

Since I'm into WYSIWYG editors nowadays, I found this combination pretty interesting. It combines the TinyMCE interface and the file manager of the FCKEditor. If you want to integrate it to your system, be very careful when setting the document_base_url: variable. The name of the variable is deceiving. I first thought that it was mentioning the URL of the page, but in fact it is for setting up the directory for it. So it must be set like:

document_base_url:”/some/directory/where/your/page/is”

Another thing is that once you setup/enable the file connector for the language of your needs, it creates, no matter what, a directory called Image under the main image upload directory set by the $Config['UserFilesPath'] variable. (if you know how to enable the file connector, you know what I'm talking about, if you don't know what I'm talking about please start from the FCKEditor documents)

Here is a screenshot: